För varje par Busbyxan Bas vi säljer går 10% av försäljningssumman (inklusive moms) oavkortat till Barncancerfonden.

Varje år drabbas cirka 300 familjer i Sverige av det ofattbara; ett barn får en cancerdiagnos. Barncancerfonden arbetar för att underlätta livet för de här familjerna.
Men minst lika viktigt: Barncancerfonden finansierar helt eller delvis ca 90 % av all forskning kring barncancer i Sverige, utan bidrag från stat, kommun eller landsting.

Genom vårt samarbete med Barncancerfonden är du också med och hjälper till.

Läs mer om Barncancerfonden

I många sammanhang skulle 80 procents måluppfyllelse anses vara en rätt hyfsad siffra. Inte i vår bransch. Trots att vi, under 30 år med Barncancerfonden, lyckats öka överlevnaden från 20 till 80 procent är vi inte nöjda. Fortfarande är cancer den vanligaste dödsorsaken bland barn mellan 1 och 14 år.
Vi ger oss inte förrän alla överlever.
Som bekant är de sista procenten också de svåraste.
Vi har kommit så långt att det krävs en rejäl kraftsamling från oss alla för att lösa utmaningarna som är kvar.
Ekvationen är enkel: Ju mer insamlade pengar, desto mer forskning. Mer forskning ger fler överlevande barn.


OLLE BJÖRK
Barncancerfondens generalsekreterare

Citat är hämtat från tidningen Magazine of Hope, som bl a beskriver olika former av samarbeten mellan Barncancerfonden och företag.