Busbyxans integritetspolicy

Busbyxan strävar efter att minimera behovet av att samla in, lagra och bearbeta personuppgifter kopplade till befintliga och potentiella kunder.

Vår webbutik får endast administreras betrodd tredjepart (så kallade personuppgiftsbiträden eller underbiträden som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag). Vi kräver att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell och i övrigt följa gällande personuppgiftslagstiftning.

Vi säljer eller överför inte på annat sätt, personligt identifierbar information till utomstående parter.

Vi kan komma att dela personuppgiftsinformation med rättsvårdande myndigheter, it-säkerhetskonsulter, jurister och revisorer i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter.

Om du vill avsluta prenumeration
Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

Faktureringsinformation
Vi behandlar faktureringsinformation i enlighet med de krav som vid var tid gällande lagstiftning kräver, till exempel för bokföringsändamål. Sådan information sparas så länge som lagen kräver.

Cookies
Vi använder cookies för att förbättra tillgången till vår webbplats och identifiera återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats. Vi använder även Googles annonscookies i syfte att återkoppla till de som har besökt vår webbplats.

Dina rättigheter som registrerad
Du har rätt att begära tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig och begära att de rättas eller raderas (om de är felaktiga), att vi slutar använda dem för ett specifikt ändamål, att få ut dem i ett digitalt läsbart format (till dig eller direkt till en annan tjänsteleverantör). Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter felaktigt tar vi gärna emot klagomål och förbättringsförslag (se epost eller tel nedan), du har också rätt att framföra klagomål till Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten).

Våra personuppgiftsbiträden
Hemsida/webbutik: Hemsida24
Nyhetsbrev: Get a Newsletter